Toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n tarjoamiin koulutuspalveluihin, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu asiakkaan ja myyjän välillä.

Kurssin varaaja sitoutuu kurssin varaamalla näiden toimitusehtojen noudattamiseen.

17.3.2023, päivitetty 8.5.2024

 

Määritelmiä

Asiakas: lento- tai teoriaoppilas, ostaja

Myyjä: Suomen Urheiluilmailuopisto Oy, Urheiluilmailuopisto

 

Ilmoittautumisen sitovuus ja muutokset

Koulutusilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua kustannuksitta kaksi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen tai lähiopetuksessa 21 pv ennen koulutuksen alkamista. Muussa tapauksessa veloitamme 20 % varatun koulutuksen hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä, veloitamme koko maksun. Tehdyn tilauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla. Koulutuksen hinta on verkkosivuilla kurssi-ilmoituksen yhteydessä.

 

Verkkokoulutukseen ilmoittautuminen, osallistuminen ja peruutusehto

Verkkokoulutuksen tilaamalla ostaja sitoutuu maksamaan koulutuspalvelun kokonaisuudessaan ilman peruutusoikeutta. Verkkokoulutuspalvelutuotteilla ei ole kuluttajasuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu (käyttäjätunnus on lähetetty verkkokoulutuksen suorittajalle).  Käyttäjätunnukset lähetetään verkkokoulutuksen suorittajalle mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen.

Verkkokoulutuksen suorittaja vastaa itse, että koulutukseen on syötetty hänen omat henkilötietonsa virheettöminä. Yhteystiedoissa olevista virheistä aiheutuvat menetykset ovat varaajan vastuulla. Urheiluilmailuopisto ei ota vastuuta ilmoittautumislomakkeella annetuista virheellisistä tiedoista.

Verkkokoulutuksen suorittaja vakuuttaa, että hän suorittaa koulutuksen sekä mahdolliset siihen liittyvät tehtävät ja kokeet kokonaisuudessaan henkilökohtaisesti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. Verkkokoulutuksen suorittaminen toisen henkilön puolesta tai yhdessä toisen henkilön kanssa on ehdottomasti kiellettyä.

 

Tekijänoikeudet

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:llä on tekijänoikeus ja/tai ehdollinen käyttöoikeus kaikkeen verkkokoulutuksensa sisältöön, mitä ei ole erikseen lähdeviittauksella merkitty. Koulutusmateriaalin kopioiminen, kuvaaminen, julkaisu tai käyttäminen muutoin kuin verkkokoulutuksen suorittamiseen on ehdottomasti kiellettyä tekijänoikeuslain mukaisesti.

 

Maksutavat

Mikäli koulutusta ei ole maksettu suoraan ilmoittautumisen yhteydessä, lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen tilaajalle. Maksuehto on normaalisti 10 päivää. Laskua maksaessa tulee aina käyttää laskun mukaista viitettä.

 

Todistus suoritetusta koulutuksesta

Hyväksytysti suoritetusta kurssista kirjoitetaan koulutustodistus, mikäli kaikki kurssimaksut on maksettu. Koulutustodistus toimitetaan sähköisesti koulutusportaalin kautta, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu.

 

Koulutuksen peruuntuminen

Koulutuksen peruuntuessa Urheiluilmailuopisto tiedottaa asiasta osallistujille tai heidän yhteyshenkilöilleen. Urheiluilmailuopisto pidättää oikeuden siirtää tai perua koulutuksen ilman korvausvelvollisuutta esimerkiksi tilanteessa, jossa osallistujamäärä koulutuksessa on liian vähäinen tai kouluttaja sairastuu. Urheiluilmailuopisto ei korvaa koulutushinnan lisäksi koulutuksen peruuntumisesta aiheutunutta muuta haittaa tilaajalle tai osallistujalle.

 

Markkinointiviestintä

Urheiluilmailuopisto voi lähettää koulutuksiin osallistuville markkinointiviestejä. Henkilöllä on mahdollisuus kieltäytyä markkinointiviestien vastaanottamisesta jokaisen viestin yhteydessä.

 

Koulutusportaalin käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnukset ovat voimassa 24 kuukautta tunnuksen luomisesta etäopiskeluun ja lentokoulutukseen. Mikäli lentokoulutus aloitetaan myöhemmin kuin teoriakoulutus lasketaan 24 kk jakso pyydettäessä myöhemmin aloitetun koulutuksen alkamisajankohdan mukaan. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen oppilas voi pyytää kirjallisesti 12 kk lisäaikaa tunnuksilleen Urheiluilmailuopiston määrittelemän erillisen korvauksen mukaisesti.

 

Lentokoulutuksen koulutussopimukset

Kukin Urheiluilmailuopiston ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation lento-oppilas solmii ja allekirjoittaa toimipisteen ilmailukerhon kanssa koulutussopimuksen lentokoulutuksen järjestelyistä ja hinnoista sekä maksuposteista. Koulutussopimuksen kopio allekirjoituksineen ja alaikäisten huoltajien suostumuksineen toimitetaan Urheiluilmailuopistolle ennen lentokoulutuksen aloittamista. Lentokoulutussopimus on toimipisteen ilmailukerhon ja lento-oppilaan välinen sopimus.

Koulutuksen järjestäjän muuttuminen

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy on Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n (Ilmailuliitto) 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Ilmailuliitto on päättänyt siirtää teoriakoulutuksen antamisen suoraan Ilmailuliiton alla tapahtuvaksi toiminnaksi. Koulutusten siirto tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Kun teoriakoulutusten siirto Urheiluilmailuopistosta Ilmailuliittoon toteutetaan, uusien oppilaiden (8.5.2024 tai myöhemmin alkaneet koulutukset) koulutus siirretään automaattisesti. Siirto ei vaadi oppilaalta toimenpiteitä. Hyväksymällä toimitusehdot oppilas suostuu koulutuksen siirtoon ja siihen liittyviin toimiin (mm. koulutustietojen siirto Urheiluilmailuopiston koulutusreksiteristä Ilmailuliiton koulutusrekisteriin). Uusia oppilaita otetaan vain sellaisille teoriakursseille, joiden koulutus siirretään vuoden 2024 aikana Urheiluilmailuopistosta Ilmailuliittoon.

Vanhoille oppilaille tarjotaan mahdollisuus siirtyä Ilmailuliiton teoriakoulutukseen suorittamaan kesken oleva teoriaopetus Ilmailuliiton koulutusalustalla, kun teoriakoulutusten siirto Urheiluilmailuopistosta Ilmailuliittoon toteutetaan.

Ilmailuliitto ei tule järjestämään lentokoulutusta. Ilmailuliitto järjestää koulutusta vain Ilmailuliiton jäsenille, tarvittaessa oppilas voi liittyä Ilmailuliiton jäseneksi ennen koulutukseen ilmoittautumista tai koulutuksen siirtämistä.

Ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme ilmoittamalla siitä kurssin osallistujalle tai heidän yhteyshenkilöilleen. Päivittyneet ehdot tai muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä lukien.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näitä sopimusehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta reklamaatiosta, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa suomen kielellä.