Näin lentokoulutus toteutetaan

Monenlaisia lentokursseja, monenlaisia tapoja opiskella lentämään.

Lentokoulutus toteutetaan eri tavoin kurssista riippuen. Suosituilla teoriakursseilla opiskelu on pääosin etäopiskelua AVIATRON-järjestelmässä. Näihin kursseihin kuuluu myös luokkaopetusta, jota muilla kursseilla on usein enemmän.

Opiskeluun lentolupakirjaa varten tulee varata tarvittava määrä aikaa; noin 2-3 kuukautta etäopiskeluun ja noin viikonlopun verran luokkaopetukseen. Etäopiskelun aikana vastuukouluttaja seuraa opiskelua ja ohjaa opiskelijoita tarvittaessa. Kouluttajalta voi aina myös kysyä asioita puhelimitse tai järjestelmän viestitoiminnoilla.

Muilla kursseilla on usein enemmän luokkaopetusta.

Yhteistyökumppanimme antavat lentokoulutusta 13 toimipisteellä ympäri Suomea. Peruslentokoulutusta ilmailulupakirjaa varten on mahdollista saada purjelento-, ultrakevytlento- ja moottoripurjelentolupakirjaan.

Peruslentokoulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua jatkokoulutuskursseille. Näitä ovat esimerkiksi taitolento- ja lennonopettajakurssit sekä erilaiset tekniikan koulutukset.