Tarkennus purjelennon opettajien kertausseminaarin voimassaoloon

Suomen Urheiluilmailuopisto julkaisi toukokuussa tiedotteen, jossa muistutettiin purjelennon SFCL-säädöksien mukaisista lupakirjavaatimuksista. Purjelennon SFCL-säädöksissä ohjaajaa velvoitetaan huolehtimaan viimeaikaisen lentokokemuksen vaatimusten täyttymisestä lupakirjojen ollessa suurelta osin ilman kelpoisuuteen liittyvää päättymispäivää. Etenkin purjelennonopettajien ja tarkastuslentäjien oikeuksien haltijoilla on syytä olla tarkkana, että tehtävien edellyttämät kokemusvaatimukset täyttyvät.

Nyt aiempaa tiedotetta on täydennetty Traficomista saadun ohjeistuksen perusteella. Tehty korjaus koskee opettajien kertausseminaarin voimassaoloa. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan lennonopettajat, joilla on haasteita pitää oikeudet voimassa, suositellaan harkitsemaan tarkastuslentäjän suorittamaa pätevyydenarviointia (ns. opetarkkaria) jolla oikeudet ovat sitten voimassa seuraavat 3 vuotta. Pätevyyden arvioinnin lisäksi tulisi olla enintään 36kk vanha kertausseminaarin todistus. Kokemusvaatimuksen saa siis nollattua pätevyydenarvioinnilla kolmeksi vuodeksi mutta kertausseminaarin todistus saa olla enintään 36kk vanha oikeuksien käyttämiseksi.

Oheiseen liitteeseen on koottu tiivistetysti lista kokemusvaatimuksista. Kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen Urheiluilmailuopistoon.

Muita uutisia