Suomen Urheiluilmailuopisto tiedottaa

Tiedote 1/2018

Tällä hetkellä lentokoulutuksen toimipisteitä on ultrakevytkoulutukseen 7, purjelentokoulutukseen 5 ja moottoripurjelentoon 3.

Lentokoulutuksen toimipisteitä lisää

Useat ilmailukerhot ovat ryhtyneet yhteistyöhön Opiston kanssa lentokoulutuksen järjestämiseksi Opiston koulutusluvan puitteissa. Koulutustoiminta tapahtuu kunkin toimipisteen ja Opiston yhdessä laatimien ohjeiden mukaan ja Opiston koulutuspäällikkö seuraa koulutusta lento-oppilaiden osalta sovittujen tarkastuspisteiden kohdilla. Järjestely on toiminut hyvin ja tuonut säästöjä kerhoille.  Menetelmien yhtenäistäminen parantaa koulutuksen laatua. Lisäksi turvallisuustiedon jakamisella on lentoturvallisuutta kehittävä vaikutus.

Autogiro-verkkoteoriakurssi on alkanut

Ensimmäinen autogiro-teoriakurssi on alkanut AVIATRON-järjestelmässä. Kurssi on teorian täydennyspaketti aiemmin jonkin lupakirjan suorittaneille. Sen voi suorittaa samanaikaisesti myös ultrateorian yhteydessä, jos autogirolupakirja on opiskelijan ensimmäinen ilmailulupakirja.

Varjoliidon verkkoteoriakurssi alkaa maaliskuussa

Varjoliidon verkkoteoriakurssi on valmis ja alkaa AVIATRON-järjestelmässä maaliskuussa. Kurssi kattaa varjoliidon peruskurssin teoriaosuuden.

Liidin toimintaa 
1 / 1

Muita uutisia