Part-SFCL – Purjelennon uudet lupakirjasäädökset, lisätietoa

Purjelennon- ja MoPu-koulutuksen suuri säädösuudistus viivästyy

Saamamme tiedon mukaan Traficom on kansallisella poikkeusluvalla jatkamassa kansallisia koulutuslupia hallinnollisella päätöksellä kuluvan vuoden joulukuulle eli 8 kuukautta, 8.12.2020 asti.

EASA ei ole vielä julkaissut Part-SFCL vaatimuksia ja niihin liittyvää AMC ja GM aineistoa. Part-SFCL:n piti astua voimaan 8.4.2020. Viivytys on asettanut sekä kouluttajat että viranomaisen hankalaan välikäteen. Opisto, SIL ja PT ovat yhdessä Traficomin kanssa tehneet aktiivisesti edunvalvontatyötä ja asiassa on edetty hyvässä hengessä. Päätös mahdollistaa täysipainoisen koulutuksen tänä vuonna näissä ilma-alusryhmissä. Odotamme viranomaisen tarkempaa tiedotusta asiassa.

Räyskälän teknisten kurssien koulutuskeskuksen rakentaminen

Opisto on aloittanut Räyskälässä sijaitsevan SIL-luokan muutostyöt teknisten kurssien verstaaksi. Työt alkoivat 26.2.2020 vesi- ja viemäriliityntöjen kaivuutöillä. Tilaan tulee erinomainen varustelu lentokoneiden puurakenteiden koulutukseen, lujitemuovitöihin, sähkö- ja avioniikkatöihin sekä metallilevyrakenteisiin liittyvään koulutukseen. Verstas varustellaan hyvillä työvälineillä ja tilaa on mahdollista myös vuokrata omiin projekteihin. Projekti liittyy Opistolle tehtyyn teknisten kurssien tuotteistamissuunnitelmaan ja on toinen merkittävä investointi Räyskälän ilmailukeskuksessa Opiston osalta parin viime vuoden aikana.

Räyskälä, SIL-luokan muutostyöt on aloitettu. 
1 / 1

Muita uutisia