Opisto on nyt myös DTO

Urheiluilmailuopisto on käynnistänyt lentokoulutuksen LAPL/PPL(A) lupakirjoja varten

Kahdessa toimipisteessä on aloitettu lentokoulutus lentokoneluokan lupakirjoja varten. Opisto on aikaisemmin tarjonnut teoriakoulutusta ja nyt toiminta on laajentunut myös lentokoulutukseen.

Purjelennon teoria- ja lentokoulutus alkanut Part-SFCL:n mukaisesti

Purjelentokoulutus, mukaan lukien TMG (moottoripurjelentokoulutus) on päästy käynnistämään useilla toimipisteillä uusien EASA-koulutusohjelmien mukaisesti.

Helikopterilupakirjojen koulutusohjelmat hyväksytty

Urheiluilmailuopisto aloittaa kesän aikana helikopterilupakirjoihin tähtäävän etäkurssin. Lentokoulutuksen aloittamisen eteen tehdään myös työtä yhteistyökumppanin kanssa. Projektiin liittyy uusi mielenkiintoinen kevyt helikopterityyppi ja sen hyväksynnän edetessä lentokoulutuksen aloittaminen tulee mahdolliseksi.

Opisto on nyt myös DTO

Opisto on antanut DTO-ilmoituksen 12.5.2021. (DTO: Declared Training Organisation) Ilmoitus mahdollistaa muutaman uuden koulutuksen käynnistämisen hieman nopeammassa aikataulussa verrattuna ATO:n (ATO: Approved Training Organisation, hyväksytty koulutusorganisaatio) ennakkohyväksynnän edellyttämiin järjestelyihin. Opistolla on nyt toistaiseksi sekä ATO-että DTO-rooli.

Matti Huoviala
Koulutuspäällikkö
Suomen Urheiluilmailuopisto Oy

Muita uutisia