SARS-CoV-2 -epidemia ja koululentotoiminta

Arvoisa lukija,

keskusteltuani tänään Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n koulutuspäällikkö Matti Huovialan kanssa Opiston tekemästä ratkaisusta keskeyttää lentokoulutustoiminta väliaikaisesti haluan todeta seuraavaa.

SARS-CoV-2 -virus aiheuttaa COVID-19 -taudin useille tartunnan saaneille ihmisille. Kyseessä on maailmanlaajuinen ja ainutlaatuinen pandemia. Suomi on saanut pandemiasta osansa. Tätä kirjoitettaessa epidemia on jo alkanut Uudellamaalla ja epidemia tulee laajenemaan koko valtakunnan alueelle.

On tärkeää ymmärtää viruksen tartuntareitit: pisaratartunta ja tartunta niiltä pinnoilta joihin tartuttava henkilö on koskenut. Ilma-aluksella annettavan lentokoulutuksen aikana toteutuvat molemmat viruksen tartuntareitit ja lisäksi koululennolle osallistuvien henkilöiden altistumisaika on pitkä ja lähikontaktin määritelmä täyttyy. On myös syytä ymmärtää että epidemian alussa ja epidemian aikana myös oireeton henkilö voi olla tartuttava. Sen vuoksi ei riitä, että yksilö ainoastaan oireisena välttää sosiaalisia kontakteja, esimerkiksi lentokoulutukseen osallistumista flunssaisena. Epidemian alussa ja sen aikana emme siis voi epidemialle tyypillisesti tietää, kuka henkilö on tartuttava.

Ihmisten suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että Suomen sairaanhoidon kapasiteetti riittäisi kaikkien sairastuneiden hoitamiseksi on tehty valtakunnallisia rajoittamis- ja sulkemistoimenpiteitä. Arviolta 40% mutta jopa 60% suomalaisista saa tämän taudin ja uhkana on että Suomen sairaaloiden kapasiteetti ei riitä kaikkien hoitamiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää että jokainen yksilö – ja myös organisaatio – ymmärtää vastuunsa epidemian hidastamiseksi toteuttamalla niitä toimenpiteitä joita viranomaiset (sairaanhoitopiirit ja STM), THL sekä valtioneuvoston kanslia on kehottanut tai käskenyt noudattamaan.

Tässä tapauksessa, yllä olevin perusteluin, on siis punnittava

  • koululentotoiminnan jatkamisen aiheuttama terveysriski yksilölle ja terveydenhuoltojärjestelmälle aiheutettu lisäkuorma tartuntaketjujen aiheuttajana ja ylläpitäjänä sekä
  • koululentotoiminnan keskeyttämisen aiheuttama haitta harrastustoiminnassa.

Suomen Urheiluilmailuopiston johto on tehnyt harkinnan jälkeen oikean ja erityisesti vastuullisen päätöksen Opiston alaisen koululentotoiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä. Päätös myös kestää jälkikäteisen tarkastelun. Harrasteilmailun koululentotoiminta – vaikkakin on tärkeää myös allekirjoittaneen mielestä – ei ole välttämätöntä eikä pakollista.

Oulu 28.3.2020
Vesa Lappeteläinen
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Ilmailulääkäri AME1
Lennonopettaja FI(A)

Muita uutisia