Opiston toimilupien alainen lentokoulutus keskeytyy toistaiseksi

Tilanteessa, jossa kansalaisten oikeuksia joudutaan rajoittamaan voimakkaasti terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi ja riskiryhmien suojaamiseksi, tulee muuta paitsi välttämätöntä toimintaa rajoittaa.

Tämä päätös tehdään sekä opiskelijoiden, opettajien että henkilökunnan ja heidän lähipiirinsä suojaamiseksi ja terveydenhuollon resurssien kuormittamisen minimoimiseksi. Rajoitus poistetaan tilanteen niin salliessa.

Lento-oppilaita kehotetaan nyt keskittymään teoriakoulutuksen loppuun saattamiseen, mikäli se on kesken.
Opisto myös varautuu järjestämään riittävästi korvaavia lähiopetustilaisuuksia mahdollisesti peruuntuvien luokkaopetusjaksojen tilalle heti, kun rajoitukset poistuvat.

Opisto tulee antamaan oppilaiden käyttöön laajemmat harjoituskokeet etäopiskelun tehostamiseksi.
Lisäksi opiskelijoilla on käytettävissä verkkokouluttajan tuki eri viestivälineillä.
Pyrimme myös lisäämään lyhyiden opetusvideoiden tuottamista Opiston Youtube-kanavalle opiskelun tueksi.

Matti Huoviala, koulutuspäällikkö

Muita uutisia