Purjelennonopettajien kokemusvaatimusten täyttymiseen kiinnitettävä huomiota

Purjelennon SFCL-säädöksissä ohjaajaa velvoitetaan huolehtimaan viimeaikaisen lentokokemuksen vaatimusten täyttymisestä lupakirjojen ollessa suurelta osin ilman kelpoisuuteen liittyvää päättymispäivää.

Koska SFCL-säädöstöön siirtymisestä on nyt kulunut noin kolme vuotta etenkin purjelennonopettajien ja tarkastuslentäjien oikeuksien haltijoilla on syytä olla tarkkana, että tehtävien edellyttämät kokemusvaatimukset täyttyvät.

Lennonopettajat, joilla on haasteita pitää oikeudet voimassa, suositellaan harkitsemaan tarkastuslentäjän suorittamaa pätevyydenarviointia (ns. opetarkkaria). Pätevyyden arvioinnin lisäksi tulee pätevyyden arvioinnin aikana esittää enintään 36kk vanha kertausseminaarin todistus. Tämän jälkeen opettajaoikeudet ovat voimassa seuraavat kolme vuotta.

Oheiseen liitteeseen on koottu tiivistetysti lista kokemusvaatimuksista. Kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen Urheiluilmailuopistoon.

Muita uutisia