Helikopteriteoriat alkaa

Suomen Urheiluilmailuopiston helikopteriteoriakurssi alkaa 15.1.2022

Opisto ja Snowway Oy ovat valmistelleet PPL/LAPL(H) monimuoto-opiskeluun perustuvan teoriakurssin ja kurssi on nyt avattu. Kurssilla voi suorittaa Part-FCL:n mukaisen teoriakurssin helikopterilupakirjoja varten. Kurssin oppimateriaalina on ilma-alusryhmäkohtaisissa aiheissa pääasiassa englanninkielinen oppikirja. Yleisten aiheiden osalta materiaali on suomenkielistä. Kurssin hinta ilman aikaisempia hyvityksiin oikeuttavia lupakirjoja on 2800€ ja jonkin EASA-lupakirjan omaaville 2200€.

Matti Huoviala
Koulutuspäällikkö
Suomen Urheiluilmailuopisto Oy

Muita uutisia