Muutos Suomen Urheiluilmailuopiston hallinnossa

Janne Vasama on tullut marraskuussa 2020 Suomen urheiluilmailuopiston hallituksen jäseneksi Suomen Ilmailuliiton mandaatilla.  Vasama, joka toimii nyt ensimmäistä kauttaan myös Suomen ilmailuliiton hallituksessa, seuraa tehtävässä Peter Tähtistä, joka ehti johtaa opiston hallitusta viimeiset 6 vuotta.  Tähtinen jätti SIL hallituksen vuoden 2019 lopussa ja toimii nyt Urheiluilmailuopistossa ATO-koulutusorganisaation vastuullisena johtajana ja raportoi hallitukselle.

Suomen Urheiluilmailuopiston toimisto sijaitsee Helsingissä ja se on oppilasmäärällä mitaten Suomen suurin ilmailualan oppilaitos ja osa SIL-konsernia.  Opisto toimii 17:llä paikkakunnalla Suomessa ja sen piirissä on lähes 50 lennonopettajaa ja useita satoja oppilaita. Opiston merkittävin koulutustarjonta kohdistuu verkossa eri ilmailulajien lupakirjojen teoriakoulutukseen. Sen koulutustoimilupaa hyödyntävät toiminnassaan lukuisat ilmailuyhdistykset Hangon ja Sodankylän välisellä alueella.

Muita uutisia