Suomen Urheiluilmailuopisto tiedottaa

Opiston johto jatkaa tehtävissään

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy on EASA-asetuksen tarkoittama ATO-koulutusorganisaatio.  Peter Tähtinen on toiminut kuluneet 4 vuotta sen hallituksen puheenjohtajana sekä vastuullisena johtajana (Accountable Manager), hoitaen tehtäviä Suomen Ilmailuliiton hallitustyön ohessa luottamustoimena. Suomen Ilmailuliitto ry on Opiston pääomistaja.

Vastuullisen johtajan tehtävä on EASA-asetuksessa määritelty koulutusorganisaation vastuutehtävä, joka edellyttää tehtävään nimetyltä henkilöltä viranomaisen hyväksyntää ja riittäviä toimivaltuuksia.

Tähtisen johtajuusaikana aikana Opiston toimipisteiden määrä on lisääntynyt 1:stä 14:ään, oppilaiden määrä kasvanut 30:stä 322:een ja lennonopettajien määrä on jo lähes 50. Opisto on nyt Suomen suurin siviililentokouluttaja oppilasmäärällä ja toimipisteiden määrällä mitattuna.

Tähtisen jättäessä SIL hallitustehtävän 31.12.2019 Opiston hallitus on nyt palkannut Peter Tähtisen toimimaan edelleen vastuullisena johtajana ja Opiston henkilöstön esimiehenä.

Suomen Ilmailuliitto nimeää puolestaan Tähtisen edustajakseen edelleenkin Opiston hallitukseen uudelle hallituskaudelle.

Näiden järjestelyiden tavoitteena on turvata Opiston toiminnan sujuva jatkuvuus hyvin toimivalla ja viranomaisen luottamusta nauttivalla ydinryhmällä, joka jatkaa harrasteilmailun koulutustoiminnan kehittämistä. Näin Opisto kykenee antamaan Ilmailuliiton voimakkaasti uudistuneelle johdolle rauhan keskittyä Ilmailuliiton toiminnan kehittämiseen.

Opisto investoi tekniikan koulutukseen
Räyskälässä sijaitseva SIL-luokka on ollut pienellä käytöllä viime vuosina. Osana tekniikan koulutusten kehittämistä Opisto saneeraa luokkatilan teknisten kurssien koulutustilaksi. Investointi parantaa edellytyksiä tarjota eri rakennemateriaalien ja avioniikkalaitteiden asennus-, huolto- ja rakennuskoulutusta sekä parantaa Räyskälän ympärivuotisen toiminnan edellytyksiä.

Muita uutisia