Part-SFCL – Purjelennon uudet lupakirjasäädökset ja koulutusohjelmat

Purjelennon ja TMG-lisäyksen koulutusohjelmien kirjoittaminen etenee yhteistyössä Purjelentotoimikunnan (PT) kanssa. Uudet ohjelmat julkaistaan ilmailuliiton jäsenkerhojen käyttöön ennen 8.12.2020.

Purjelentokoulutukselle tämä tarkoittaa sitä, että Urheiluilmailuopisto ei toistaiseksi aloita ”vanhan” ohjelman mukaisia teoriakursseja. Uusien ohjelmien mukaiset ja oppimateriaaliltaan ajantasaistetut purjelennon ja TMG:n kurssit alkavat tammikuussa 2021.

Lentokoulutuskausi jatkuu vilkkaana

Opiston toimipisteillä Sodankylästä Hankoon on käynnissä vilkas kesä ja syksy. Lento-oppilaita valmistuu viikoittain. Opisto haluaa kiittää aktiivisia lennonopettajia ansiokkaasta työstä, uudella harrastajalle sekä ensimmäiset yksinlennot että lupakirjaan tähtäävän lentokokeen suorittaminen ovat suuria merkkipaaluja ilmailu-uralla. Niiden eteen ovat ponnistelleet sekä oppilas itse että opettaja. Erityisesti maan pohjoisosien toimipisteissä koulutus on ollut vilkasta (Sodankylä, Rovaniemi, Pudasjärvi) lukuisten uusien lupakirjojen muodossa.

Covid-19 vaikutukset

Kauden toimintalukujen valossa koronapandemia ei merkittävässä määrin vaikuttanut lentokoulutuksen suoritteisiin. Opiston rajoitustoimet epidemian pahimpaan aikaan Suomessa osuivat onneksi ennen aktiivisinta koulutuskautta joten vaikutukset jäivät pienemmiksi kuin alun perin pelättiin, pääosin siksi että Suomessa toteutetut rajoitustoimet rajasivat tautiepidemian leviämistä nopeasti ja tehokkaasti. Pidemmän aikavälin vaikutukset harrasteilmailun koulutuksessa jäävät nähtäväksi ensi vuoden puolella.

Muita uutisia