Tiedote COVID-19 tilanteesta – toiminta jatkuu yleisin hygienia- ja varotoimenpitein

Lento- ja teoriakoulutus jatkuu yleisten hygieniaohjeiden ja varotoimenpiteiden mukaisesti. Hygienian osalta tämä tarkoittaa koulutuspaikoilla käsienpesumahdollisuuksien ja desinfiointiaineiden tarjolla oloa ja tunnollista käyttämistä. Yleiset varotoimenpiteet merkitsevät käytännössä sitä, ettei sairaana osallistuta toimintaan. Hengityssuojainten käytöstä lentokoulutuksessa ei Opistolla ole suositusta. Asiaa on tutkittu ja suojainten käytön soveltuvuutta tulee arvioida tapauskohtaisesti. Käytön arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei hengityssuojaimesta saa aiheutua lentoturvallisuusriskiä esimerkiksi häiriötekijänä opettajan ja oppilaan välisessä kommunikaatiossa tai silmälasien tai vastaavien käytössä.

Opistolla antaa lisätietoja tarvittaessa koulutuspäällikkö.

Matti Huoviala
Koulutuspäällikkö / Head of training
Suomen Urheiluilmailuopisto Oy
Finnish sports aviation institute
FI.ATO.2021
int+358 40 8 255 255
matti@suio.fi

Muita uutisia