Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin Hovioikeus on antanut 4.12.2018 tuomion asiassa, jossa Suomen Urheiluilmailuopisto haki vahingonkorvausta

Helsingin Hovioikeus on antanut 4.12.2018 tuomion asiassa, jossa Suomen Urheiluilmailuopisto haki vahingonkorvausta Opiston aiemmalta toimitusjohtajalta Sakari Kuosmaselta, hänen Opistolle aiheuttamastaan yli 200.000 euron taloudellisesta vahingosta. Kuosmasen nyt hävittyä tämän vahingonkorvausoikeudenkäynnin hänet velvoitettiin korvaamaan opistolle myös sen oikeudenkäyntikulut.

Katso pdf-liite; Hovioikeuden tuomio 4.12.2018

Tuomiossaan Hovioikeus lausuu, että ”…Kuosmanen on aiheuttanut Opistolle vahinkoa menettelemällä luottamusaseman väärinkäytön ja lahjuksen ottamisen elinkeinotoiminnassa tunnusmerkistöt täyttävällä tavalla.”

Asiassa oli kysymys tapahtumista, joissa Kuosmanen on useiden vuosien ajan ja lukuisin eri tavoin vahingoittanut Opistoa mm. solmimalla Opistolle vahingollisia kopiokoneleasingsopimuksia hämeenlinnalaisen Fici-Copy Oy:n kanssa, salailemalla sopimusten olemassaolon ja todellisen luonteen yhtiön hallinnolta, sekä väärentämällä Opiston kirjanpitoa siten, ettei siitä ole saatu luotettavaa kuvaa yhtiön taloudellisesta tilasta.  Leasingsopimuksia oli tehty myös olemattomista koneista ja joistakin koneista useaan rahoitusyhtiöön samanaikaisesti. Tällainen toiminta oli jatkunut useiden vuosien ajan.  Tekoaikana Kuosmasella oli yksinään yhtiön nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus ja hän yksin vastasi kirjanpitoon tehtävistä kirjauksista. Hovioikeus toteaa päätöksessään Kuosmasen pyytäneen ja saaneen Fici-Copy Oy:ltä lahjuksia vastapalvelukseksi siitä, että hän solmi näitä, Opistolle vahingollisiksi osoittautuneita sopimuksia, Fici-Copy Oy:n eduksi.

Kuosmanen toimi Opiston toimitusjohtajana vuodesta 2006 vuoteen 2014, jolloin Opisto purki hänen toimitusjohtajasopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.

Nyt annetussa tuomiossa mainittujen tekojen lisäksi Hyvinkään käräjäoikeus on 1.11.2016 tuominnut Kuosmasen vankeusrangaistukseen lukuisista Opistossa tekemistään talousrikoksista. Myös ne ovat aiheuttaneet Opistolle huomattavaa vahinkoa.  Rikosnimikkeitä olivat muun muassa törkeä kavallus ja törkeä velallisen petos ja törkeä kirjanpitorikos.  Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, koska Kuosmanen on valittanut tuomiosta ja asian käsittely on kesken Helsingin hovioikeudessa.

Muita uutisia