Koulutustoiminnan jatkuvuus keväällä 2024

Ilmailuliiton hallitus on vuonna 2021 linjannut liiton koulutustoiminnan keskittämisestä suoraan Ilmailuliiton organisaatioon. Kokouksessaan 19.2.2024 hallitus on tarkentanut aikatauluja tilannetiedon perusteella. Teoriakoulutusten siirto Urheiluilmailuopistosta Ilmailuliittoon tehdään kevään 2024 aikana.

Ilmailuliitto järjestää jatkossa koulutuksia vain jäsenilleen. Linjauksen mukaan opiskelijoille, joilla tällä hetkellä on kesken opinnot koulutuksessa, jota Ilmailuliitto alkaa tarjota, tarjotaan mahdollisuus siirtyä opiskelemaan koulutus loppuun Ilmailuliiton koulutusohjelman alla.

Lue koko Ilmailuliiton hallituksen linjaus tästä linkistä.

Siirto kesken koulutuksen on mahdollista tietyillä kursseilla. Siirron organisoi koulutuspäälliköt yhteisesti.

Varmista siirtymismahdollisuus ennen koulutukseen ilmoittautumista Ilmailuliiton koulutus- ja kehityspäällikkö Martti Hernetkoskelta, 044 901 8426, martti.hernetkoski@ilmailuliitto.fi.

Ilmailuliitolla on viranomaisen hyväksymät koulutusluvat (teoriakoulutus) EASA Annex VIII Part DTO lupa FI.DTO.0047 sekä TRG M1-7 kansallinen lupa FI.KLK.0047.

 

Opisto ottaa uusia opiskelijoita myös keväällä 2024

Urheiluilmailuopisto ottaa uusia opiskelijoita teoriakoulutuksiin kevään 2024 aikana. Kun Ilmailuliiton koulutusorganisaatio on valmis ja opiskelu voidaan täysipainoisesti käynnistää, keskitetään liiton jäsenten teoriakoulutus Ilmailuliitolle ja Suomen Urheiluilmailuopisto jatkaa toimintaa kaupallisena lentokouluna.

Opiskelijaksi kirjautuminen edellyttää siirtymäaikana Ilmailuliiton jäsenyyttä. Opiskelija myös ymmärtää, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus suorittaa koulutus loppuun Ilmailuliiton koulutusohjelman alla edellä mainitun koulutusten siirron jälkeen. Tästä ei aiheudu opiskelijoille ylimääräisiä kuluja.

 

Vantaalla 10.4.2024

Timo Latikka

Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnanjohtaja

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n toimitusjohtaja

 

Suomen Urheiluilmailuopisto Oy on Suomen Ilmailuliiton kirjanpitolain mukainen tytäryhtiö, josta Ilmailuliitto omistaa 100 %.

 
1 / 1

Muita uutisia